José Daniel Cardona Moreira

jdanii.cardona11@gmail.com

28220

Formación académica

  1. 03/2016 - 03/2016 - Acceso a FP Margarita Salas

  2. 05/2015 - 06/2015 - Titulo de practicas Margarita Salas

  3. 09/2011 - 06/2015 - Titulo ESO Margarita Salas

Idiomas

Inglés - Competencia básica profesional