Lukasz Skòra

lukaszsqr3@gmail.com

Ul. Chorzowska 29b/4 41-709 Ruda Śląska

Experiencia laboral

 1. Operator Serradora Cunill s.l (tartak), Olvan (Barcelona)

  03/2017 - 07/2017
  Praca przy uk?adaniu palet i obs?uga maszyn
 2. Górnik Minadores,Galerias y Tuneles, Aragon -Arińo (Hiszpania)

  04/2016 - 01/2017
  Praca w przodku przy budynku i rabowaniu, transport, przebudowy 
 3. Operator Molduras Muniesa, Aragon-Muniesa(Hiszpania)

  05/2015 - 03/2016
  Obs?uga maszyn s?u?acych do oklejania elementòw ozdobnych drzwi, listw pod?ogowych itd. 
 4. Górnik PRODREW SP.Z.O.O, KWK " pokój"

  01/2015 - 04/2015
  -Praca w przodku z u?yciem kombajnu am50,?adowarki ?BS, wiertnicy
  -Roboty z u?yciem materia?ów wybuchowych (wiertanie, pomoc strza?owemu przy nabijaniu,wiazaniu itd.)
  -Przebudowy
  -obs?uga przeno?ników
 5. Górnik PRG Bytom SP.Z.O.O, KWK "pokój"

  07/2012 - 12/2014
  -Praca w przodku z u?yciem kombajnu am50,?adowarki ?BS, wiertnicy
  -Roboty z u?yciem materia?ów wybuchowych(wiertanie,pomoc strza?owemu przy nabijaniu ,wiazaniu itd.)
  -Przebudowy 
  -obsluga przeno?ników
 6. Operator Molduras Muńesa, Aragón-Muniesa(Hiszpania)

  05/2007 - 04/2011
  Obs?uga maszyn s?u??cych do oklejania elementów ozdobnych drzwi, listw pod?ogowych itd. 
 7. Ratownik WOPR MOSIR, Basen kryty w Kochłowicach

  04/2005 - 01/2007

Formación académica

 1. 03/2015 - 03/2015 - M.11 Eksploatacja złóż podziemnych. 811101-Górnik eksploatacji podziemnej, 311703 Technik górnictwa podziemnego Okregowa komisja egzaminacyjna w Jaworznie

 2. 06/2014 - 06/2014 - Kurs z zakresu udzielania pierwszej pomocy(sanitariusz) ZO SITG Bytom

 3. 09/2012 - 09/2012 - Kurs z zakresu obsługi przenośników taśmowych i zgrzebłowych ZO SITG Bytom

 4. 09/2004 - 06/2006 - Technik ochrony fizycznej osób i mienia Elitarna szkoła służb ochrony i biznesu "Cobra" w Katowicach

 5. 09/2000 - 04/2004 - Liceum techniczne o profilu elektronicznym Ruda Ślaska Zespól szkol ponadgimnazjalnych nr 5

Idiomas

Hiszpański - Competencia básica profesional

Angielski - Competencia básica limitada